PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

ANGAJARI

Numar unic pentru apeluri de urgente: 112


                                                                                                       ANUNT

Primaria comunei Lupeni, judetul Harghita organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:


1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent,  la Compartiment Achizitii Publice
2. Consilier, clasa I, grad profesional principal,  la Compartiment agricol
3. Referent, clasa III, grad profesional asistent,  la Compartiment contabilitate
 Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt urmatoarele:
1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
vechime in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an
cunostinte operare PC- nivel mediu
2. Consilier, clasa I, grad profesional principal
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
vechime in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani
cunostinte operare PC- nivel mediu
3. Referent, clasa III, grad profesional asistent
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
vechime in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 6 luni
cunostinte operare PC- nivel mediu
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
28 aprilie 2014, ora 10,00 : proba scrisa
30 aprilie 2014, ora 10,00 : proba interviu

Pentru informatii suplimentare legate de actele necesare in dosarul de inscriere, precum si pentru inmanarea bibliografiei necesare participarii la concurs, candidatii se pot adresa la Primaria Lupeni, judetul Harghita, telefon 0266/248212.
     Primar
Kovacs Lehel
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
PRIMARIA


                                                                                      ANUNT

     Primaria comunei Lupeni, judetul Harghita, avand sediul in satul Lupeni, nr. 566, tel/fax : 0266-248212, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza la data de 31.03.2014 , ora 10.00 concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractuale  vacante :


 1. referent I la compartiment de cultura, sport si turism din cadrul primariei comunei Lupeni

    Atributiile postului consta in principal in coordonarea activitatii culturale la nivelul comunei Lupeni.
    Conditii de participare la concurs :
         - sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani, impliniti
         - sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
        - sa nu aiba antecedente penale
    - studii medii, finalizata cu diploma de bacalaureat
                -  sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;
        - sa cunoasca limba romana, scris si vorbit


    2. administrator III la compartiment de cultura, sport si turism din cadrul primariei comunei Lupeni

Atributiile postului consta in principal in gestionarea in  conditii eficiente a spatiilor cu destinatie sportive
     Conditii de participare la concurs :
         - sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani, impliniti
         - sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
        - sa nu aiba antecedente penale
    - studii medii, finalizata cu diploma de bacalaureat
                -  sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;
        - sa cunoasca limba romana, scris si vorbit

    Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 28.02.2014 ora 12.00 la sediul Primariei Lupeni – secretariat.
    Persoana de contact : Varga-Nagy Marta – Secretar
    Telefon : 0266-248212
Selectia dosarelor -  04.03.2014 ora 10.00 ;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Lupeni astfel:
1.    Proba scrisa – 31.03.2014 ora 10.00 ;
2.    Interviu – 31.03.2014 ora 14,00 ;


Acte necesare pentru inscrierea la concurs :
a)    cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
d)    copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae;


                                                    PRIMAR,                                                 SECRETAR,
                                                 Kovacs Lehel                                      Varga-Nagy Marta


ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
PRIMARIA
Nr. 428/23.01.2014

                                                                                                ANUNT

I. Primaria comunei Lupeni, judetul Harghita, avand sediul in satul Lupeni, nr. 566, tel/fax : 0266-248212, organizeaza la data de 07.03.2014 , ora 10.00 concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor contractuali vacante de inspector de specialitate II , respectiv referent II, la compartimentul cultural, sport si turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lupeni.

Atributiile posturilor consta in principal in planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice interne, respective promovarea programelor, ofertelor si pachetelor turistice.

II. Conditii de participare la concurs :

- sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 19 ani
- sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
- sa nu aiba antecedente penale
- nivelul studiilor :- Studii superioare de lunga durata in domeniul turismului (turism-geografie) absolvit cu diploma pentru postul de inspector de specialitate II;
- Studii SSD in domeniul turismului (turism-geografie) absolvit cu diploma pentru postul de referent II
- cunoasterea programelor operationale Word, Excel, Windows
- cunoasterea limbilor maghiara, ramana si engleza ( scris si vorbit)
- sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

III.Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 06.02.2014 ora 12.00 la sediul Primariei Lupeni – secretariat.

Persoana de contact : Varga-Nagy Marta – Secretar
Telefon : 0266-248212
Selectia dosarelor - 10.02.2014 ora 10.00 ;

IV.Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Lupeni astfel:

    Proba scrisa – 07.03.2014 ora 10.00 ;
    Interviu – 07.03.2014 ora 14,00 ;

V.Acte necesare pentru inscrierea la concurs :

  • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
  • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae;
  • copiile documentelor care atesta cunoasterea limbii straine;
                    

                                          PRIMAR,                                                                                SECRETAR,
                                      Kovacs Lehel                                                                            Sinka Marta

                                                ------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
PRIMARIA
Nr.5061/03.09.2013

                                                                                               ANUNT

    I. Primaria comunei Lupeni, judetul Harghita, avand sediul in satul Lupeni, nr. 566, tel/fax : 0266-248212, organizeaza la data de 03.10.2013 , ora 10.00 concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a  postului contractual  vacant de muncitor (guard) , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lupeni.
    Atributiile postului consta in principal in asigurarea curateniei cladirii institutiei, a imprejmuirii cladirii si a parcurilor în curtea instututiei.
    II. Conditii de participare la concurs :
         - sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani
         - sa fie apt medical pentru exercitarea functiei
         - sa nu aiba antecedente penale
- nivelul studiilor : generale sau medii absolvit cu diploma;
- vechime in munca : minim 2 ani ;
    III.Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 13.09.2013 ora 13.00 la sediul Primariei Lupeni – birou secretar.
    Persoana de contact : Sinka Marta – Secretar
    Telefon : 0266-248212
Selectia dosarelor -  17.09.2013 ora 10.00 ;
    IV.Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Lupeni astfel:
1. Proba practica -  03.10.2013 ora 10,00
2. Proba scrisa – 03.10.2013 ora 12.00 ;
3. Interviu – 03.10.2013 ora 14.00 ;
    V.Acte necesare pentru inscrierea la concurs :
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

                                         PRIMAR,                                                                                  SECRETAR,
                                      Kovacs Lehel                                                                            Sinka Marta

Rezultatul interviului la concursul de recrutare Detalii din data de 08.03.2021
Proces Verbal de selectie Detalii Nr. 1348/23.02.2021
Anunt recrutare Detalii POST MUNCITOR
Anunt concurs Detalii Functia de Referent
Anunt post contractual Detalii 07.01.2021
Anunt angajare 05.05.2020 Detalii
Rezultat concurs Detalii 29.11.2019
Rezultatul selectiei dosarelor Detalii Nr. 9827/25.11.2019
Anunt concurs SECRETAR Detalii 28.10.2019
Anunt promovare Detalii 15.10.2019
Model concurs Detalii POST CONTRACTUAL
Concurs post contractual Detalii
Anunt concurs contractual Detalii 20.02.2019
Concurs Detalii de recrutare pentru ocuparea funcÅĢiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lupeni
Hirdetes koztisztviselok Detalii
Bibliografie Detalii pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de Consilier clasa I, grad profesional
Anunt Concurs Detalii Functionar public
Bibliografie Detalii Pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de Consilier clasa I [...]
Anunt Concurs Detalii Pentru ocuparea urmatorului post vacant [...]
Bibliografie Detalii Pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de Consilier Clasa I
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea urmatoarelor functii publice: 1. Referent de specialitate clasa II (compartiment agricol) 2. Referent clasa III (compartiment contabilitate)
Anunt Detalii Ocupare post, sef SVSU
Anunt concurs MOF Detalii
Anunt ocupare post sef SVSU Detalii Concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de sef SVSU
Anunt Detalii Organizare concurs MOF
Anunt Detalii Ocupare post adm, ref.cultura
Anunt Detalii Ocupare post AGENTI TURISM
ANUNT Detalii ocupare post guard