PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

Strategie anuala de achizitie pe anul 2017

Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr.395/2016 - publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice [....]

Fisiere: