PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

BUGET

Proiect de buget anul 2021


    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)
Numar unic pentru apeluri de urgente: 112

» Aprobarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2007
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe - pe anul 2011
» Bugetul local finantat din venituri proprii si subventii detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - pe anul 2011
» Plan de investitii comuna Lupeni, jud. Harghita - pe anul 2011
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2012
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Venituri - la data de 31.12.2012
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Cheltuieli - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare si functionare anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare si functionare anul 2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2012
» Plati restante - la data de 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2012
» Situatia modificarilor in structura activelor nete - la data de 31.12.2012
» Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective - la data de 31.12.2012
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor fixe amortizabile - la data de 31.12.2012
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli 31.12.2013
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli 31.12.2014
» Contul de executie al bugetului local - Venituri 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - 31.12.2013
» Contul de executie al bugetului local - 31.12.2014
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe - pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe - pe anul 2016 - Comuna Lupeni
» Plan al bugetului local finantat din venituri proprii si subventii - detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2016
» Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 - cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizat pentru comuna Lupeni
» Bilant - la data de 31.12.2016
» Contul de executie - a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - cheltuieli
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - Sectiunea de functionare
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Plati restante - 31.12.2016
» Contul de executie - a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - venituri
» Contul de executie al bugetului local - venituri
» Bugetul local detaliat - la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2017
» Plan al bugetului local finantat din venituri proprii si subventii - detaliat la venituri, pe capitole si subcapitole pe anul 2017
» Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Lista - obiectivelor de investitii pe anul 2017, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizat pentru Comuna Lupeni art. 58
» Stat de functii - 17.04.2018
» Stat de functii - 2019
» Buget - 18.04.2019 -
» Buget venituri - 24.04.2019
» Buget cheltuieli - 24.04.2019
» Buget initial comuna Lupeni - pentru anul 2019