PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

CONSILIUL LOCAL

Numar unic pentru apeluri de urgente: 112 Fisiere:

» 2020
» HCL nr. 1/08.01.2020 - privind aprobarea acoperirii definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2/08.01.2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti
» HCL nr. 3/2020 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare bancara [...]
» HCL nr. 4/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 12/2019 [...]
» HCL nr. 5/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 18/2019 [...]
» HCL nr. 6/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 20/2019 [...]
» HCL nr. 7/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 21/2019 [...]
» HCL nr. 8/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 22/2019 [...]
» HCL nr. 9/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 24/2019 [...]
» HCL nr. 10/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 25/2019 [...]
» HCL nr. 11/2020 - privind implementarea solicitarii scrisorii de garantare bancara nr. 643 [...]
» HCL nr. 12/2020 privind stabilirea salariilor de baza [...]
» HCL nr. 13/2020 privind modificarea unor clauze contractuale [...]
» HCL nr. 14/2020 privind aprobarea bugetului general pe anul 2020 [...]
» HCL nr. 15/2020 privind modificarea HCL nr. 95/2019 [...]
» HCL nr. 16/2020 pentru revocarea HCL nr. 96/2019 [...]
» HCL nr. 17/2020 privind aprobarea achizitionarii de catre Comuna Lupeni a serviciilor de consultanta [...]
» HCL nr. 18/2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti
» HCL nr. 19/2020 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2019
» HCL nr. 20/2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari [...]
» HCL nr. 21/2020 privind aprobarea incheierii contractului de furnizare [...]
» HCL nr. 22/2020 privind incheierea contractului de servicii [...]
» HCL nr. 23/2020 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 24/2020 privind alocarea sumei de 3.000 lei [...]
» HCL nr. 25/2020 privind alocarea sumei de 3.000 lei [...]
» HCL nr. 26/2020 cu privire la trecerea in proprietate personala a unui teren [...]
» HCL nr. 27/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare [...]
» HCL nr. 28/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic General [...]
» HCL nr. 29/2020 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 30/2020 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 31/2020 privind aprobarea programului anual de finantare [...]
» HCL nr. 32/2020 pentru aprobarea Programului anual de finanatare nerambursabila [...]
» HCL nr. 33/2020 privind aprobarea Programului anual de sprijin [...]
» HCL nr. 34/2020 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului [...]
» HCL nr. 35/2020 privind solicitarea si acceptarea trecerii unor imobile [...]
» HCL nr. 36/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 [...]
» HCL nr. 37/2020 privind rectificarea bugetului local pe trim I 2020
» HCL nr. 38/2020 privind completarea HCL nr. 89/2016 [...]
» HCL nr. 39/2020 privind aprobarea preluarii in folosinta gratuita UAT [...]
» HCL nr. 40/2020 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 41/2020 pentru revocarea HCL nr. 29/2019 [...]
» HCL nr. 42/2020 privind revocarea HCL nr. 30/2020 [...]
» HCL nr. 43/2020 privind atribuirea Contractului de servicii [...]
» HCL nr. 44/2020 privind aprobarea aderarii comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 45/2020 privind aprobarea darii in folosinta [...]
» HCL nr. 46/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 146 mc[...]
» HCL nr. 47/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 1662 mc [...]
» HCL nr. 48/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 444 mc [...]
» HCL nr. 49/2020 pentru revocarea HCL nr. 35/2020 [...]
» HCL nr. 50/2020 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului [...]
» HCL nr. 51/2020 privind atribuirea contractului cu privire la servicii de preluare [...]
» HCL nr. 52/2020 privind atribuirea contractului de servicii informative
» HCL nr. 53/2020 privind atribuirea contractului cu privire la servicii adminstrare server
» HCL nr. 54/2020 privind atribuirea contractului de servicii de verificare si reincarcare stingatoare
» HCL nr. 55/2020 privind atribuirea contractului cu privire la Servicii IT
» HCL nr. 56/2020 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 57/2020 privind rectificarea bugetului local nr. 2 pe trim II 2020
» HCL nr. 58/2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 59/2020 privind alocarea sumei de 3.000 lei [...]
» HCL nr. 60/2020 privind atribuirea contractului de servicii de spalare [...]
» HCL nr. 61/2020 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia "Caritas-Asistenta Sociala" [...]
» HCL nr. 62/2020 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia Caritas [...]
» HCL nr. 63/2020 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia Caritas [...]
» HCL nr. 64/2020 privind atribuirea contractului de prestari servicii de internet [...]
» HCL nr. 65/2020 privind aprobarea incheierii contractului de servicii [...]
» HCL nr. 66/2020 privind atribuirea contractului de servicii [...]
» HCL nr. 67/2020 privind aprobarea participarii la finantarea costului anual [...]
» HCL nr. 68/2020 privind aprobarea participarii la finantarea costului anual [...]
» HCL nr. 69/2020 privind atribuirea contractului pentru executia lucrarilor [...]
» HCL nr. 70/2020 privind rectificarea bugetului local nr. 3 pe trim II 2019
» HCL nr. 71/2020 privind aprobarea incheierii contractului privind servicii asistenta tehnica [...]
» HCL nr. 72/2020 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.03.2020 [...]
» HCL nr. 73/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 1662 mc [...]
» HCL nr. 74/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 444 mc [...]
» HCL nr. 75/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 146 mc [...]
» HCL nr. 76/2020 privind acordarea unui ajutor individual [...]
» HCL nr. 77/2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala [...]
» HCL nr. 78/2020 privind ocuparea temporara si definitiva a unor suprafete de teren [...]
» HCL nr. 79/2020 privind atribuirea contractului pentru executia lucrarilor [...]
» HCL nr. 80/2020 privind aprobarea incheierii contractului privind servicii de dirigentie [...]
» HCL nr. 81/2020 privind modificarea HCL nr. 43/2020 [...]
» HCL nr. 82/2020 privind modificarea HCL nr. 45/2020 [...]
» HCL nr. 83/2020 cu privire la includerea in domeniul public al comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 84/2020 cu privire la darea in administrare [...]
» HCL nr. 85/2020 cu privire la trecerea in proprietate personala a unui teren [...]
» HCL nr. 86/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie [...]
» HCL nr. 87/2020 privind aprobarea incheierii contractului de servicii [...]
» HCL nr. 88/2020 privind atribuirea contractului de servicii [...]
» HCL nr. 89/2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...]
» HCL nr. 90/2020 privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit [...]
» HCL nr. 91/2020 privind aprobarea incheierii contractului de servicii [...]
» HCL nr. 92/2020 privind aprobarea incheierii contractului de furnizare [...]
» HCL nr. 93/2020 privind atribuirea contractului de lucrari [...]
» HCL nr. 94/2020 privind aprobarea participarii comunei Lupeni in cadrul [...]
» HCL nr. 95/2020 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public [...]
» HCL nr. 96/2020 privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual [...]
» HCL nr. 97/2020 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 98/2020 privind alocarea sumei de [...]
» HCL nr. 99/2020 privind incheierea contractului de servicii [...]
» HCL nr. 100/2020 privind atribuirea contractului de furnizare carburanti [...]
» HCL nr. 101/2020 privind aprobarea parametrilor tehnici [...]
» HCL nr. 102/2020 privind rectificarea bugetului local nr. 4 pe trim II 2020
» HCL nr. 103/2020 privind atribuirea contractului de lucrari [...]
» HCL nr. 104/2020 privind implementarea solicitarii scrisorii de garantie [...]
» HCL nr. 105/2020 privind aprobarea parametrilor tehnici [...]
» HCL nr. 106/2020 privind modificarea solutiei tehnice [...]
» HCL nr. 107/2020 privind aprobarea participarii comunei Lupeni [...]
» 2019
» 2013
» 2007