PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

CONSILIUL LOCAL

Numar unic pentru apeluri de urgente: 112

Hot. nr. 113/2020 - CONSTITUIREA DE COMISII DE SPECIALITATE

Hot. nr. 117/2020 - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARECONSILIU LOCAL

INCHEIERE CIVILA PRIVIND VALIDAREA CONSILIERILOR

Ordin PREFECT NR. 469 CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL

PROCES VERBAL AL SEDINTEI PRIVIND CEREMONIA DE CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL

Hot nr. 74/29.07.2021

PROCESE VERBALE ALE SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL
Fisiere:

» 2022
» HCL nr. 1/06.01.2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2/17.01.2022 privind aprobarea achizitionarii de catre comuna Lupeni a serviciilor de consultanta [...]
» HCL nr. 3/17.01.2022 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali [...]
» HCL nr. 4/17.01.2022 beneficarilor de ajutor social [...]
» HCL nr. 5/17.01.2022 privind alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Lupeni pentru 3 luni
» HCL nr. 59/30.05.2022 cu privire la trecerea in proprietatea persoanei fizice [...]
» HCL nr. 6/17.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti
» HCL nr. 7/17.01.2022 privind aprobarea modificarii organigramei [...]
» HCL nr. 8/17.01.2022 privind aprobarea actualizarii parametrilor tehnici a imobilului [...]
» HCL nr. 9/17.01.2022 privind constituirea Comisiei de analiza [...]
» HCL nr. 10/17.01.2022 privind aprobarea depunerii documentatiei in vederea atestarii localitatii Lupeni ca statiune turistica de interes local
» HCL nr. 11/23.02.2022 privind aprobarea asocierii UAT comuna Lupeni prin Consiliul Local al comunei Lupeni UAT [...]
» HCL nr. 12/23.02.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027 [...]
» HCL nr. 13/23.02.2022 privind preluarea in domeniul privat al comunei Lupeni a unui tren intravilan [...]
» HCL nr. 14/23.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
» HCL nr. 15/23.02.2022 privind incheierea contractului de inchirieri pentru locuinta speciala [...]
» HCL nr. 16/23.02.2022 privind sustinerea implementarii proiectului [...]
» HCL nr. 17/23.02.2022 privind aprobarea participarii la finantarea costului anual pentru 1 persoana adulta institutionalizata [...]
» HCL nr. 18/23.02.2022 privind aprobarea participarii la finantarea costului anual pentru 2 copii [...]
» HCL nr. 19/31.03.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 20/11.03.2022 privind atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier [...]
» HCL nr. 21/11.03.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 130/2021 [...]
» HCL nr. 22/11.03.2022 privind atribuirea contractului de servicii privind implementarea Strategiei nationale Anticoruptie
» HCL nr. 23/11.03.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 24/11.03.2022 privind aprobarea incheierii contractului de furnizare cu SC Transtrade SRL [...]
» HCL nr. 25/11.03.2022 privind aprobarea inchirierii contractului de furnizare cu SC Laszlo-Constr SRL [...]
» HCL nr. 26/11.03.2022 privind aprobarea inchirierii contractului de servicii de inchiriere utilaje si transport rutier
» HCL nr. 27/11.03.2022 privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 190/18.03.2022 [...]
» HCL nr. 28/11.03.2022 privind aprobarea amplasamentului statiilor publice [...]
» HCL nr. 29/11.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor cu deplasarea in strainatate a unei delegatii speciale [...]
» HCL nr. 30/11.03.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a imobilului din satul Lupeni [...]
» HCL nr. 31/11.03.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a imobilului [...]
» HCL nr. 32/11.03.2022 privind atribuirea contractului de servicii privind service si asistenta tehnica [...]
» HCL nr. 33/11.03.2022 privind aprobarea bugetului firme SC Goscom Lupeni SRL pe anul 2022
» HCL nr. 34/29.03.2022 privind aprobarea incheierii contractului de servicii cu SC Incorso Consult SRL
» HCL nr. 35/29.03.2022 privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local [...]
» HCL nr. 36/29.03.2022 privind punerea la dispozitie a unui teren-imobil cu suprafata de 775 mp
» HCL nr. 37/29.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor cu deplasarea in strainatate a unei delegatii speciale [...]
» HCL nr. 38/20.04.2022 privind aprobarea demararii procedurii de cumparare a unui teren [...]
» HCL nr. 39/20.04.2022 privind aprobarea incheierii unui Act aditional [...]
» HCL nr. 40/20.04.2022 privind rectificarea bugetului local nr. 1 pe trim. II 2022
» HCL nr. 41/20.04.2022 privnd aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat [...]
» HCL nr. 42/20.04.2022 privind aprobarea a Cererii de finantare si a devizului general estimativ [...]
» HCL nr. 43/21.04.2022 privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 7.259mp [...]
» HCL nr. 44/21.04.2022 privind aprobarea achizitionarii de catre comuna Lupeni a serviciilor de consultanta [...]
» HCL nr. 45/26.04.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 46/26.04.2022 privind aprobarea Programului anual de finantare nerambursabila [...]
» HCL nr. 47/26.04.2022 privind aprobarea Programului anual de finantare nerambursabila [...]
» HCL nr. 48/26.04.2022 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din comuna Lupeni pe anul 2022
» HCL nr. 49/26.04.2022 privind aprobarea Programului anual de sprijin [...]
» HCL nr. 50/26.04.2022 privind incheierea contractului de inchiriere pentru locuinta sociala-apartament 2 camere [...]
» HCL nr. 51/26.04.2022 privind incheierea contractului de inchiriere pentru locuinta speciala-apartament 2 camere [...]
» HCL nr. 52/26.04.2022 privind alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Lupeni pentru 3 luni
» HCL nr. 53/09.05.2022 pentru revocarea HCL nr. 31/2022 [...]
» HCL nr. 54/09.05.2022 pentru modificarea HCL nr. 16/2022 [...]
» HCL nr. 55/16.05.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului [...]
» HCL nr. 56/16.05.2022 privind aprobarea incheierii contractului de servicii cu SC EUROTOP SRL [...]
» HCL nr. 57/16.05.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului [...]
» HCL nr. 57/16.05.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului [...]
» HCL nr. 58/30.05.2022 cu privire la trecerea in proprietatea persoanei fizice a unui teren [...]
» HCL nr. 59/30.05.2022 cu privire la trecerea in proprietatea persoanei fizice [...]
» HCL nr. 60/30.05.2022 cu privire la trecerea in proprietatea persoanei fizice [...]
» HCL nr. 61/30.05.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a imobililui-teren [...]
» HCL nr. 62/30.05.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a imobilului [...]
» HCL nr. 63/30.05.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a imobilului [...]
» HCL nr. 64/30.05.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 65/30.05.2022 privind atribuirea contractului de servicii de verificare [...]
» HCL nr. 66/30.05.2022 privind incheierea contractului de inchiriere [...]
» HCL nr. 67/30.05.2022 privind atribuirea contractului cu privire la Servicii IT privind soft service
» HCL nr. 68/30.05.2022 privind artibuirea contractului cu privire la servicii administrare server SC GLOB-NET SRL
» HCL nr. 69/30.05.2022 privind aprobarea parametrilor tehnici [...]
» HCL nr. 70/30.05.2022 privind aprobarea dezlipirii Cartii funciare nr. 5171 [...]
» HCL nr. 71/30.05.2022 privind aprobarea dezlipirii Cartii funciare nr. 51823 [...]
» HCL nr. 72/30.05.2022 privind rectificarea bugetului local nr. 2 pe trim II 2022
» HCL nr. 73/30.05.2022 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de [...]
» HCL nr. 74/30.05.2022 privind incheierea contractului de servicii [...]
» HCL nr. 75/30.05.2022 privind infiintarea Serviciului de iluminat public [...]
» HCL nr. 76/30.05.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 77/30.05.2022 privind aprobarea modificarii organigramei [...]
» HCL nr. 78/30.05.2022 privind aprobarea incetarii contractului prin acordul partiilor [...]
» HCL nr. 79/30.05.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...]
» HCL nr. 80/30.05.2022 privind aprobarea incheierii contractului de servicii de consultanta [...]
» HCL nr. 81/30.05.2022 privind acceptarea ofertei de donatie [...]
» HCL nr. 82/30.05.2022 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Lupeni [...]
» HCL nr. 83/30.05.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor publice [...]
» HCL nr. 84/30.05.2022 privind atribuirea contractului cu privire la servicii de elaborare [...]
» HCL nr. 85/30.05.2022 privind artibuirea contractului cu privire la servicii de elaborare [...]
» HCL nr. 86/28.06.2022 privind aprobarea deplasarii in strainatate in localitatea Felsozsolca din Ungaria
» HCL nr. 87/28.06.2022 privind aprobarea deplasarii in strainatate in localitatea Kemence din Ungaria
» HCL nr. 88/28.06.2022 privind aprobarea deplasarii in strainatate in localitatea Lengyeltoti din Ungaria
» HCL nr. 89/28.06.2022 privind aprobarea deplasarii in strainatate in localitatea Abony din Ungaria
» HCL nr. 90/28.06.2022 cu privire la trecerea in proprietatea persoanei fizice [...]
» HCL nr. 91/28.06.2022 privind aprobarea alipirii Cartii funciare [...]
» HCL nr. 92/28.06.2022 privind rectificarea bugetului local nr. 3 pe trim III 2022
» HCL nr. 93/28.06.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor [...]
» HCL nr. 94/28.06.2022 privind stabilirea modalitatii de delegare [...]
» HCL nr. 95/28.06.2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie [...]
» HCL nr. 96/28.06.2022 privind modificarea HCL nr. 11/2022 [...]
» HCL nr. 97/2022 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia Caritas [...]
» HCL nr. 98/2022 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia Caritas [...]
» HCL nr. 99/2022 privind aprobarea incheierii contractului intre comuna Lupeni si Asociatia Caritas [...]
» HCL nr. 100/28.06.2022 privind incheierea contractului pentru Servicii de proiectare [...]
» HCL nr. 101/28.06.2022 privind incheierea contractului privind servicii de tiparire [...]
» HCL nr. 102/28.06.2022 privind modificarea HCL nr. 83/2022 [...]
» HCL nr. 103/2022 privind aprobarea depunerii proiectului [...]
» HCL nr. 104/14.07.2022 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de [...]
» HCL nr. 105/14.07.2022 privind aprobarea incheierii contractului de servicii [...]
» HCL nr. 106/14.07.2022 privind aprobarea Planului de aparare [...]
» HCL nr. 107/14.07.2022 privind completarea HCL nr. 10/2022 [...]
» HCL nr. 108/09.08.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 109/09.08.2022 privind aprobarea executiei bugetare
» HCL nr. 110/2022 privind aprobarea Raportului asist personal
» HCL nr. 111/2022 privind aprobarea ajutor de urgenta
» HCL nr. 112/09.08.2022 privind incheierea contractului
» HCL nr. 113/09.08.2022 privind darea in administrare
» HCL nr. 114/09.08.2022 privind aprobarea exploatarii si valorificarii masa lemnoasa
» HCL nr. 116/14.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 117/14.09.2022 privind aprobatea politicii tarifare pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare
» HCL nr. 118/14.09.2022 privind atribuirea contractului de furnizare carburanti auto [...]
» HCL nr. 119/14.09.2022 privind aprobarea incheierii contractului de serviciu cu SC Adwin Software SRL [...]
» HCL nr. 120/14.09.2022 privind aprobarea valorificarii a unui volum de 50.86 mc
» HCL nr. 121/14.09.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice [...]
» 2021
» 2020
» 2019
» 2013
» 2007