PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

Hotararile autoritatii deliberative

» HCL nr. 1/08.01.2020 - privind aprobarea acoperirii definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare -
» HCL nr. 2/08.01.2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti -
» HCL nr. 3/2020 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare bancara [...] -
» HCL nr. 4/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 12/2019 [...] -
» HCL nr. 5/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 18/2019 [...] -
» HCL nr. 6/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 20/2019 [...] -
» HCL nr. 7/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 21/2019 [...] -
» HCL nr. 8/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 22/2019 [...] -
» HCL nr. 9/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 24/2019 [...] -
» HCL nr. 10/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 25/2019 [...] -
» HCL nr. 11/2020 - privind implementarea solicitarii scrisorii de garantare bancara nr. 643 [...] -
» HCL nr. 12/2020 - privind stabilirea salariilor de baza [...] -
» HCL nr. 13/2020 - privind modificarea unor clauze contractuale [...] -
» HCL nr. 14/2020 - privind aprobarea bugetului general pe anul 2020 [...] -
» HCL nr. 15/2020 - privind modificarea HCL nr. 95/2019 [...] -
» HCL nr. 16/2020 - pentru revocarea HCL nr. 96/2019 [...] -
» HCL nr. 17/2020 - privind aprobarea achizitionarii de catre comuna Lupeni a serviciilor de consultanta [...] -
» HCL nr. 18/04.03.2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti [...] -
» HCL nr. 19/04.03.2020 - privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2019 [...] -
» HCL nr. 20/04.03.2020 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari [...] -
» HCL nr. 21/04.03.2020 - privind aprobarea incheierii contractului de furnizare cu [...] -
» HCL nr. 22/04.03.2020 - privind incheierea contractului de servicii cu [...] -
» HCL nr. 23/04.03.2020 - privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu CONUS INC SRL -
» HCL nr. 24/04.03.2020 - privind alocarea sumei de 3.000 lei [...] -
» HCL nr. 25/04.03.2020 - privind alocarea sumei de 3.000 lei [...] -
» HCL nr. 26/2020 - cu privire la trecerea in proprietate personala a unui teren [...] -
» HCL nr. 27/2020 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare [...] -
» HCL nr. 28/2020 - privind aprobarea Planului Urbanistic General [...] -