PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

Hotararile autoritatii deliberative

» HCL nr. 1/08.01.2020 - privind aprobarea acoperirii definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare -
» HCL nr. 2/08.01.2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti -
» HCL nr. 3/2020 - privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare bancara [...] -
» HCL nr. 4/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 12/2019 [...] -
» HCL nr. 5/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 18/2019 [...] -
» HCL nr. 6/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 20/2019 [...] -
» HCL nr. 7/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 21/2019 [...] -
» HCL nr. 8/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 22/2019 [...] -
» HCL nr. 9/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 24/2019 [...] -
» HCL nr. 10/16.01.2020 - privind completarea HCL nr. 25/2019 [...] -
» HCL nr. 11/2020 - privind implementarea solicitarii scrisorii de garantare bancara nr. 643 [...] -
» HCL nr. 12/2020 - privind stabilirea salariilor de baza [...] -
» HCL nr. 13/2020 - privind modificarea unor clauze contractuale [...] -
» HCL nr. 14/2020 - privind aprobarea bugetului general pe anul 2020 [...] -
» HCL nr. 15/2020 - privind modificarea HCL nr. 95/2019 [...] -
» HCL nr. 16/2020 - pentru revocarea HCL nr. 96/2019 [...] -
» HCL nr. 17/2020 - privind aprobarea achizitionarii de catre comuna Lupeni a serviciilor de consultanta [...] -
» HCL nr. 18/04.03.2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti [...] -
» HCL nr. 19/04.03.2020 - privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2019 [...] -
» HCL nr. 20/04.03.2020 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari [...] -
» HCL nr. 21/04.03.2020 - privind aprobarea incheierii contractului de furnizare cu [...] -
» HCL nr. 22/04.03.2020 - privind incheierea contractului de servicii cu [...] -
» HCL nr. 23/04.03.2020 - privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu CONUS INC SRL -
» HCL nr. 24/04.03.2020 - privind alocarea sumei de 3.000 lei [...] -
» HCL nr. 25/04.03.2020 - privind alocarea sumei de 3.000 lei [...] -
» HCL nr. 26/2020 - cu privire la trecerea in proprietate personala a unui teren [...] -
» HCL nr. 27/2020 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare [...] -
» HCL nr. 28/2020 - privind aprobarea Planului Urbanistic General [...] -
» HCL nr. 29/2020 - privind aprobarea includerii in domeniul public [...] -
» HCL nr. 30/2020 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Lupeni [...] -
» HCL nr. 31/2020 privind aprobarea programului anual de finantare [...] -
» HCL nr. 32/2020 pentru aprobarea Programului anual de finanatare nerambursabila [...] -
» HCL nr. 33/2020 privind aprobarea Programului anual de sprijin [...] -
» HCL nr. 34/2020 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului [...] -
» HCL nr. 35/2020 privind solicitarea si acceptarea trecerii unor imobile [...] -
» HCL nr. 36/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 [...] -
» HCL nr. 37/2020 privind rectificarea bugetului local pe trim I 2020 -
» HCL nr. 38/2020 privind completarea HCL nr. 89/2016 [...] -
» HCL nr. 39/2020 privind aprobarea preluarii in folosinta gratuita UAT [...] -
» HCL nr. 40/2020 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al comunei Lupeni [...] -
» HCL nr. 41/2020 pentru revocarea HCL nr. 29/2019 [...] -
» HCL nr. 42/2020 privind revocarea HCL nr. 30/2020 [...] -
» HCL nr. 43/2020 privind atribuirea Contractului de servicii [...] -
» HCL nr. 44/2020 privind aprobarea aderarii comunei Lupeni [...] -
» HCL nr. 45/2020 privind aprobarea darii in folosinta [...] -
» HCL nr. 46/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 146 mc[...] -
» HCL nr. 47/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 1662 mc [...] -
» HCL nr. 48/2020 privind aprobarea exploatarii si valorificarii a unui volum de 444 mc [...] -
» HCL nr. 49/2020 pentru revocarea HCL nr. 35/2020 [...] -
» HCL nr. 50/2020 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului [...] -
» HCL nr. 51/2020 privind atribuirea contractului cu privire la servicii de preluare [...] -
» HCL nr. 52/2020 privind atribuirea contractului de servicii informative -
» HCL nr. 53/2020 privind atribuirea contractului cu privire la servicii adminstrare server -
» HCL nr. 54/2020 privind atribuirea contractului de servicii de verificare si reincarcare stingatoare -
» HCL nr. 55/2020 privind atribuirea contractului cu privire la Servicii IT -
» HCL nr. 56/2020 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii [...] -
» HCL nr. 57/2020 privind rectificarea bugetului local nr. 2 pe trim II 2020 -
» HCL nr. 58/2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 59/2020 privind alocarea sumei de 3.000 lei [...] -