PRIMARIA COMUNEI LUPENI

Judetul Harghita

LEGISLATIE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

    * Pentru vizualizarea fisierelor DOC  si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)

Numar unic pentru apeluri de urgente: 112» Codul fiscal din 2015 - legea 277/2015 -
» Consitutia din 1991 - Constitutia Romaniei -
» Hotararea 89/2010 -
» Hotararea 518/1995 - privind unele drepturi personal -
» Hotararea 777/2016 - privind structura RENS -
» Hotararea 797/2017 - pentru aprobarea reg asit soc -
» Legea 1/2000 - pentru reconstituirea reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 181991 si ale Legii nr. 1691997 -
» Legea 7/1996 - cadastrului si a publicatii -
» Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii -
» Legea 18/1991 - privind fondul funciar -
» Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -
» Legea 114/1996 - legea locuintei republicare -
» Legea 153/2017 - cadru privind salarizarea personalului platit din fodunri publice -
» Legea 226/2021 - privind stabilirea masurilor de protectie sociala -
» Legea 247/2005 - privind reforma in domeniul proprietatii -
» Legea 273/2006 - privind finantele publice -
» Legea 277/2010 - privind alocatia pentru sustinerea familiei -
» Legea 292/2011 - asistentei sociale -
» Legea 319/2006 - securitatii si sanataii in munca -
» Legea 416/2001 - privind venitul minim garantat -
» Legea 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
» Metodologie din 2010 - de informare si consultare a publicului -
» Norme metodologice din 2000 - pentru punerea in aplicare a Legii Locuintei nr. 114/1996 -
» Norme metodologice din 2011 - de aplcicare a prev Legii nr. 277 din 2010 ASF -
» Norme metodologice din 2021 - de aplicare consumator vulnerabil -
» Norme tehnice din 2017 - privind procedurile RENS -
» Ordinul 448/2017 - pentru aprobarea normelor RENS -
» Ordinul-m 12/2021 - 311-94m-12-3525 - vanzare cumparare teren extravilan -
» Ordonanta 112/2000 - pentru reglementarea proces scoatere din functiune casare dom public -
» Ordonanta de urgenta 57/2019 - privind codul adminstrativ -
» Regulament din 1994 - privind receptia constructorilor -